Aannemersbedrijf - Dakdekkersbedrijf - Electra-installatiebedrijf
 • Verbouwingen
 • Dakwerken
 • Dakkapellen
24 uurs dak- en woningservice


 

VCA certificaat

 
 
 
Wat is VCA?
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).

De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

VCA  is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Voorbeelden hiervan zijn:
 • onderhoudswerkzaamheden
 • constructie
 • onderhoud procesbesturingssystemen
 • onderhoud elektrische systemen
 • constructie
 • bouwkundige werkzaamheden 
 • civieltechnische activiteiten
 • isolatie (verwijderen/aanbrengen) 
 • steigerbouw, industriële stellingbouw
 • industrieel reinigen 
 • stralen/conserveren/schilderen 
 • verticaal transport, horizontaal transport, hefwerktuigen 
 • brand- en mangatwachten, veiligheidswachten
bron tekst & logo www.vca.nl


© copyright | Cogem Website-ontwerp